направлявам

направлявам
гл. - насочвам, напътвам, водя, ръководя, ориентирам, упътвам, соча пътя, дирижирам
гл. - съветвам, командувам, управлявам
гл. - карам
гл. - уреждам, слагам ред в, контролирам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • администрирам — гл. управлявам, ръководя, завеждам, уреждам, направлявам, разпореждам се, нареждам, заповядвам …   Български синонимен речник

  • водя — гл. развеждам, карам, разкарвам, съпровождам, закарвам, докарвам, довеждам, изкарвам, извеждам, отвеждам, завеждам гл. напътвам, направлявам, насочвам, упътвам, повеждам, предвождам, управлявам, ръководя, ориентирам гл. въвеждам гл. ескортирам гл …   Български синонимен речник

  • въртя — гл. завъртвам, превъртам, навъртвам, движа, направлявам, управлявам гл. протакам, бавя, отлагам, отклонявам гл. изопачавам, извъртвам, преиначавам, изменям, извивам, изкривявам, лавирам, мамя, разигравам, разкарвам гл. занасям, лъжа, заблуждавам… …   Български синонимен речник

  • давам съвет — словосъч. съветвам, поучавам, наставлявам, уча, давам акъл, давам ум, назидавам, напътвам, напътствувам, направлявам словосъч. препоръчвам …   Български синонимен речник

  • диктувам — гл. продиктувам, произнасям, изговарям, казвам, подсказвам гл. повелявам, заповядвам, предписвам, налагам, нареждам, внушавам, вдъхновявам, натрапвам мисъл, подбуждам, инспирирам, направлявам, управлявам, ръководя …   Български синонимен речник

  • дирижирам — гл. водя, ръководя, направлявам, управлявам, завеждам, напътвам, насочвам, командувам гл. предвождам гл. организирам, режисирам, командвам …   Български синонимен речник

  • държа юздите — словосъч. ръководя, стоя начело, оглавявам, възглавявам, управлявам, завеждам, уреждам, администрирам словосъч. водя, напътвам, направлявам, насочвам, дирижирам, водя хорото, давам тон …   Български синонимен речник

  • запътвам се — гл. отправям се, насочвам се, упътвам се, тръгвам, отивам, потеглям, заминавам, поемам, поемам пътя, закрачвам, напътвам се, направлявам се …   Български синонимен речник

  • канализирам — гл. насочвам, оправям, напътвам, направлявам, регулирам, подвеждам …   Български синонимен речник

  • карам — гл. возя, тегля, влача, дърпам, издърпвам, изтеглям, отвеждам, откарвам, водя, бутам, тикам, подкарвам, закарвам, завеждам гл. принуждавам, насилвам, заставям, задължавам, натоварвам, накарвам, подтиквам гл. почвам, започвам, начевам, захващам гл …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”